Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2022
Bảng Việt Nam

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Giải chính thức:

 • Giải NHẤT (Bảng doanh nghiệp): 400,000,000vnd (hiện kim 150,000,000vnd và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)
 • Giải NHẤT (Bảng cá nhân/nhóm khởi nghiệp): 300,000,000vnd (hiện kim 100,000,000 vnd và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)
 • Giải NHÌ: 200,000,000vnd (hiện kim 50,000,000vnd  và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)
 • Giải BA: 150,000,000vnd (hiện kim 20,000,000vnd và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)
 • Giải DỰ ÁN SÁNG TẠO NHẤT: 120,000,000vnd (hiện kim 10,000,000 vnd  và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)

Giải thưởng phụ:

 • 3 tuần với 3 giải ĂN TỐI CÙNG DOANH NHÂN (3 prizes/3 weeks )
 • 1 giải DỰ ÁN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT bao gồm hiện kim 5,000,000vnd
 • 1 giải NỮ FOUNDER XUẤT SẮC NHẤT: 30,000,000vnd (hiện kim 5,000,000vnd và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)
 • 1 giải DỰ ÁN SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP XUẤT SẮC NHẤT: 30,000,000vnd (hiện kim 5,000,000vnd và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)
 • 1 giải THÍ SINH ẤN TƯỢNG NHẤT: 30,000,000vnd (hiện kim 5,000,000vnd và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)
 • Các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác dành cho Top 60 Startup Wheel
Bảng Quốc tế

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG DỰ KIẾN 2021:

Giải thưởngGiải Nhất Top 5 Top 50
Giải thưởng hiện kim2,000
Gói hỗ trợ văn phòng trong 01 năm
– 02 hot desks (tại Văn phòng làm việc chia sẻ tọa lạt ở Quận 1, TP.HCM, Việt Nam)
– 2 giờ/ tháng sử dụng phòng họp
4,000
Gói cố vấn
04 giờ cố vấn chiến lược kinh doanh tại Việt Nam
800
Gói hỗ trợ Truyền thông
– Hỗ trợ truyền thông 04 bài báo trên website và fanpage BSSC website (nội dung được cung cấp bởi startups)
3,4003,400
Hỗ trợ dịch vụ văn phòng ảo (sử dụng địa chỉ để đăng ký kinh doanh tại Việt Nam)600600600
Gói hỗ trợ kết nối
Cơ hội kết nối startups với nhà đầu tư và đối tác kinh doanh tại Việt Nam
600600600
Gói tham gia Startup Day
– Tham gia trưng bày và gọi vốn đầu tư tại sự kiện Startup Day (hỗ trợ khu vực trưng bày 2mx2m)
– Hỗ trợ chỗ ở 03 đêm cho top 50 (1 đại diện/ team) có xác nhận tham gia Startup Day 2021
6,000
include the next
2 years
2,0002,000