ThS. Vũ Anh Tuấn

ThS. Vũ Anh Tuấn
ThS. Vũ Anh Tuấn
General Secretary of Ho Chi Minh City Computer Association (HCA), Director of Quang Trung Software Enterprise Incubator.

ThS. Vũ Anh Tuấn là Tổng Thư kí Hội Tin học TPHCM (HCA), Giám đốc Vườn Ươm Doanh Nghiệp Phần mềm Quang Trung. Ông còn là Chủ tịch CLB Ươm tạo Doanh nghiệp TP.HCM.

Loading...