ThS. Vũ Anh Tuấn

ThS. Vũ Anh Tuấn
ThS. Vũ Anh Tuấn
Director of Quang Trung Software Incubator

Tổng Thư kí Hội Tin học TPHCM (HCA), Giám đốc Vườn Ươm Doanh Nghiệp Phần mềm Quang Trung.

Loading...