Ông Lý Trường Chiến

Ông Lý Trường Chiến
Ông Lý Trường Chiến
Chủ tịch hội đồng quản trị Trí Trí Coporation

Ông là thành viên Ủy ban tư vấn quốc tế về quản trị. Hiện nay, Ông tham gia giảng dạy tại trường doanh nhân Pace (TP.HCM) và Viện đào tạo Châu Á của Thái Lan ( Hà Nội ), là Chủ tịch HĐQT Tri Trí Group; Phó CT CLB Doanh nghiệp và chuyên gia tư vấn TP HCM ; Phó viện trưởng Viện Quản trị chiến lược và Marketing Một số giải thưởng ông đã đạt được: 16 giải thưởng Sáng tạo Khoa học kỹ thuật TP.HCM và quốc gia; 1 giải thưởng khoa học thanh niên; 1 Huy chương sáng tạo, Cúp vàng sản phẩm được quan tâm của Tech Mart HCMC lần 1. Một số sản phẩm ông đã tư vấn cho khách hàng: Chiến lược marketing và tổ chức thực hiện hệ thống phân phối DSS tại Việt Nam cho ngành hàng FMCG (Hàng tiêu dùng nhanh) như Unilever, GIấy Sài Gòn… và trong ngành dịch vụ với New Zealand Health Foods, Best Caring. Mô hình PM ( Tiếp thị chuyên nghiệp) cho Unilever và mô hình hoạt động cộng đồng với WHO cho các nước đang phát triển.

Loading...