Ông Lý Đình Quân

Ông Lý Đình Quân
Ông Lý Đình Quân
Vice Director of Da Nang Incubator

Ông Lý Đình Quân giữ chức Phó Giám Đốc điều hành của Vườn Ươm Doanh Nghiệp TP Đà Nẵng năm 2016 đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần SQ Việt Nam. Ông là Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Đà Nẵng từ năm 2014 đến 2015. Ông Quân còn là Giám đốc Trung tâm Hỗ Trợ & Phát Triển DNNVV Đà Nẵng và Trưởng BTC chương trình 100 hạt giống doanh nhân Đà Nẵng. Từ năm 2007 đến 2013, ông là Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ Phần SQ Việt Nam, Giám đốc điều hành Công ty TNHH SQ (2005-2006). Ông có đóng góp rất to lớn trong việc xây dựng các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức ươm tạo doanh nghiệp, đầu tư các dự án khởi nghiệp. Hiện có 8 dự án đang ươm tạo. Ông phụ trách việc thực hiện các chương trình sự kiện, khởi nghiệp Đà Nẵng.- Thiết kế và triển khai chương trình 100 hạt giống doanh nhân, tuyển chọn 25 dự án và có 8 dự án tốt nghiệp. Đồng thời ông cũng góp phần phát triển SQ và các công ty con SQ Khu vực Miền Trung với 4 công ty con và số lao động trên 200 người.

Loading...