Ông Lưu Danh Anh Vũ

Ông Lưu Danh Anh Vũ
Ông Lưu Danh Anh Vũ
Director for Technology Solutions at IBM VietnamDirector for Technology Solutions at IBM Vietnam

Ông Lưu Danh Anh Vũ hiện là Giám đốc Quốc Gia cho các giải pháp công nghệ, phụ trách chính vào các mảng liên quan đến Smarter Cities, Government & Public Services. Ông Vũ vừa chuyển sang vị trí này sau khi đã có những đóng góp quan trọng dưới vai trò là Giám Đốc Điện Toán Đám Mây tại IBM Việt Nam. Ông Vũ cũng là một trong những diễn giả uy tín và quen thuộc tại các diễn đàn và hoạt động của cộng đồng Quản trị công nghệ trong việc tạo ra các sân chơi năng động cho các nhà quản trị trẻ cập nhật các xu hướng thị trường mới cũng như chia sẻ và trao đổi các khó khăn về công nghệ hiện tại.

Loading...