Nguyễn Trung Chính

Nguyễn Trung Chính
Board Chairman of CMC Technology Joint Stock company
  • Từ tháng 06 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
  • Từ ngày 27 tháng 02 năm 2007 đến ngày 21 tháng 06 năm 2016 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
  • Từ năm 1999 đến tháng 01 năm 2007 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH Máy tính Truyền thông, thành viên Hội đồng thành viên Công ty Máy tính Truyền thông;
  • Từ năm 1995 đến năm 1999 : Công ty TNHH HT&NT chuyển tên thành Công ty TNHH Máy tính Truyền thông CMC và đảm nhận cương vị Phó Giám đốc công ty;
  • Từ năm 1993 đến năm 1995 : Thành lập Công ty TNHH HT&NT dựa trên nền tảng của Trung tâm ADCOM và đảm nhận cương vị Phó Giám đốc công ty;
  • Từ năm 1990 đến năm 1993 : Tham gia thành lập Trung tâm ADCOM trực thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ quốc gia.
  • Từ năm 1988 đến năm 1989 : Cán bộ nghiên cứu – Viện Nghiên cứu Công nghệ quốc gia;
  • Từ năm 1982 đến năm 1987 : Sinh viên khoa Kỹ thuật điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội;
  • Từ năm 1980 đến năm 1982 : Làm nghĩa vụ quân sự tại Binh chủng Kỹ thuật thông tin

 

  • Được nhận bằng khen Doanh nhân Sao đỏ năm 2000, Huân chương Lao động hạng 3 năm 2005, doanh nhân Việt Nam tiên biểu năm 2008,… và rất nhiều bằng khe. giải thưởng của nhiều tổ chức, nhà nước vì những cống hiến cho ngành CNTT-VT nói riêng và cho xã hội nói chung.
Loading...