Ông Trần Vũ Nguyên

Ông Trần Vũ Nguyên
Ông Trần Vũ Nguyên
Vice President of Da Nang Startup Incubator

Ông Trần Vũ Nguyên hiện đang là Phó giám đốc điều hành Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng. Thạc sĩ quản trị kinh doanh Viện doanh nghiệp United, Bỉ; cử nhân truyền thông đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là chuyên gia trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế, phụ trách vấn đề đầu tư và truyền thông và là thành viên của HĐTV Vinamit JSC.

Loading...