Giải thưởng

 

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

–  Giải chính thức:

  • Giải NHẤT (Bảng doanh nghiệp): 200,000,000VND (hiện kim 150.000.000VND)
  • Giải NHẤT (Bảng cá nhân/nhóm khởi nghiệp): 150,000,000VND (hiện kim 100.000.000VND)
  • Giải NHÌ: 70,000,000VND (hiện kim 50.000.000VND)
  • Giải BA: 40,000,000VND (hiện kim 20.000.000VND)
  • Giải DỰ ÁN SÁNG TẠO NHẤT: 10,000,000VND

–  Giải thưởng phụ:

  • 3 tuần với 3 giải ĂN TỐI CÙNG DOANH NHÂN (3 prizes/3 weeks )
  • 1 giải DỰ ÁN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT : 5.000.000VND
  • 1 giải NỮ FOUNDER XUẤT SẮC NHẤT : 5.000.000VND
  • 1 giải DỰ ÁN SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP XUẤT SẮC NHẤT: 5.000.000VND
  • 1 giải DỰ ÁN TRÌNH BÀY XUẤT SẮC NHẤT: 5.000.000VND