(Tiếng Việt) Từ một ‘anh cả’ trong ngành chuyển phát nhanh, vì sao GNN Express tuyên bố phá sản?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.