Dành cho Thí Sinh

Rules of Crowdfunding Round – funding.vn

Reasons to apply This round accounts for 10% of total score of semi-final round This is an effective channel for candidates to practice calling for investment capital This is a way for candidates to check up on the market demand and public support for their ideas This is a way for candidates to promote for themselves as well as their startups Scoring Total score = score gaining from the total amount of crowdfunding(*) + score gaining from degree of readiness and

Facts sheet – FAQ

Thông tin chung về STARTUP WHEEL Quá trình hình thành –    STARTUP WHEEL là cuộc thi thường niên hướng đến tầm quốc gia dành cho giới trẻ đam mê khởi nghiệp được khởi xướng bởi Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (YBA) dưới sự chỉ đạo của Hội LHTN Việt Nam TPHCM và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM. –    STARTUP WHEEL được hình thành dựa trên nhu cầu, xu hướng khởi

TIMELINE

    PRELIMINARY SELECTION ROUND (April - June/2019) Form of off-line preliminary selection round (only applys at Ho Chi Minh): candidates present within 2 minutes (candidate should prepare such as Powerpoint, product sample or demo to present). Examiner will ask some questions and then candidates will argue around 15 minutes, point will base on some criteria: creativeness, realizable, commercialize/realistic… Form of preliminary selection round gathers on a certain date in Ha Noi, Da Nang and Can Tho (The organizing committee will

Sàn giao dịch ý tưởng kinh doanh 2014

1.  Mục đích   Sàn Thực tập trình bày và thuyết phục nhà đầu tư trực tiếp là một mô hình tìm kiếm nhà đầu tư thực tế. Sàn giao dịch ý tưởng năm nay sẽ mở rộng về qui mô, đối tượng tham gia. Các lời hứa đầu tư trong Sàn giao dịch là có thật. Kết thúc Sàn giao dịch, BTC sẽ công bố các dự án giao dịch thành công với mức đầu tư cụ thể. Tạo điều