CLEVERTUBE – ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH VIETNAM STARTUP WHEEL 2019

CleverTube – Learn English By Videos & Smart Tools: học Tiếng Anh Qua Videos & Các Công Cụ Thông Minh

CleverTube cung cấp cho bạn các công cụ tuyệt vời và thông minh để học tiếng Anh (ngôn ngữ khác sẽ đi ra sớm). Nó cung cấp các phương pháp rất tiện dụng và cần thiết để chuyển video YouTube vào tài nguyên học tiếng Anh tốt nhất.

Bên cạnh đó, CleverTube cũng cung cấp chất lượng cao Video tiếng Anh từ các nguồn lực khác để làm cho nó là nơi tốt nhất cho người học tiếng Anh để thực hành tiếng Anh.

Với SmartTube, bây giờ bạn có:

– Realtime bảng điểm trong khi xem video.

– ngôn ngữ đa từ điển để tra cứu cho bất kỳ từ nào trong khi xem video.

– Thực hành từ vựng trong mỗi bài học để ghi nhớ từ mới.

– Hãy so sánh phát âm của bạn với người nói tiếng Anh bản ngữ trong mỗi video để cải thiện kỹ năng nói của bạn. Hệ thống của chúng tôi có thể cho bạn thấy chính xác nơi mis-Phát âm của bạn và làm thế nào để cải thiện nó.

– học tập Realtime. Với sáng tạo AI và học máy công nghệ tích hợp trong hệ thống của bạn, bạn có thể dịch bất kỳ đối tượng xung quanh.

sang tiếng Anh để học từ vựng. Ngoài ra, bất kỳ văn bản như dấu hiệu đường phố, nhãn quảng cáo, tài liệu, vv cũng là “thể dịch” trên bàn tay của bạn bằng cách chỉ một cú nhấp chuột.

– Những bài học được tổ chức trong một hạng mục và các khóa học rất hợp lý để bạn có thể dễ dàng duyệt qua các kỹ năng cần thiết tiếng Anh của bạn hoặc các chủ đề để học hỏi.

Và nhiều hơn nữa các công cụ mạnh mẽ và hữu ích để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bạn.