Archive

img
Tổng kết chặng đường 2 năm trong hành trình hướng đến sân chơi khởi nghiệp toàn quốc của Startup Wheel
Read More
Vượt qua hơn 300 ý tưởng khởi nghiệp, 6 dự án xuất sắc nhất của Startup Wheel tham gia chung kết Startup Wheel 2014 như sau: 1. Hộp hô biến – Từ hộp giấy chuyển thành móc quần áo của thí sinh Đỗ Hữu Tân 2. Sổ tay Gọng Vó của nhóm ...
Read More
Những vạch chạy đua luôn bắt đầu từ vạch xuất phát Từng mầm xanh sẽ tại nên cánh rừng Khởi nguồn của thế giới là đại dương Và thành công xuất phát từ ý tưởng Cuộc thi Startup Wheel 2014 với DIỆN MẠO MỚI, QUY MÔ MỚI, CHẤT ...
Read More
Loading...